Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Veterinary Office of Bosnia nad Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia nad Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia nad Herzegovina


AKTUELNO

Informacije

Izmjenjeni privremeni plan nabavki Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (translation is not available)

24.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Veterinarski fkultet Sarajevo i Hrvatski veterinarski institut Zagreb (translation is not available)

24.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Hifa d.o.o., Tešanj (translation is not available)

24.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Bosna - Vet d.o.o., Zenica (translation is not available)

24.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Bosna - Vet d.o.o., Zenica (translation is not available)

24.01.2019.

Odluka o dodjeli ugovora, Nekoms - Projekt d.o.o., Bijeljina (translation is not available)

24.01.2019.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma,Veterinarski fakultet Sarajevo i Hrvatski veterinarski institut Zagreb (translation is not available)

24.01.2019.

Read more »

News

IZMJENE I DOPUNE UPUTSTVA O ORGANIZOVANjU SPROVOĐENjA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA U 2019. GODINI (translation is not available)

03.04.2019.

Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila prikupljanjem zatvorenih ponuda (translation is not available)

25.02.2019.

UPUTSTVO O ORGANIZOVANjU SPROVOĐENjA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA U 2019. GODINI (translation is not available)

06.02.2019.

Obavještenje o usvajanju Uputstva o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018 i 2019 (translation is not available)

05.11.2018.

OBAVJEŠTENjE O UVOZU HRANE ZA ŽIVOTINjE (translation is not available)

22.10.2018.

Javni poziv (translation is not available)

11.09.2018.

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta izvršioca u statusu zaposlenika na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva (translation is not available)

22.06.2018.

Read more »

Obavještenja

Registar analitičkih laboratorija (translation is not available)

26.03.2019.

Registar dijagnostičkih laboratorija (translation is not available)

26.03.2019.

Prevod vodiča za validaciju skrining metoda (translation is not available)

26.03.2019.

Vodič za validaciju skrining metoda - Engleski (translation is not available)

26.03.2019.

Odluka (translation is not available)

26.03.2019.

VMP ZA KOJE JE IZDATO ODOBRENjE ZA STAVLjANjE U PROMET NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE (translation is not available)

08.02.2019.

PREPARATI ZA KOJE NIJE POTREBNO RJEŠENjE ZA UVOZ (translation is not available)

08.02.2019.

Read more »

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina

Copyright © 2019

Powered by : BitLab