Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни оглас за попуњавање радног мјеста извршиоца у статусу запосленика на одређено вријеме, до повратка државне службенице са породиљског одсуства

Датум: 22.06.2018.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине

Copyright © 2019

Powered by : BitLab