Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив

Датум: 11.09.2018.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Одлуке о утврђивању минимума процеса рада за вријеме трајања штрајка у Kанцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине.

На основу члана 7. става (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17) овим путем позивамо заинтересирану јавност, односно сва физичка и правна лица и организације на која се односи Одлука о утврђивању минимума процеса рада за вријеме трајања штрајка у Kанцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине, на достављање писаних приједлога и коментара на предметну одлуку путем wеб апликације е консултације.

Приједлоге и коментаре је могуће доставити у временском оквиру од 15 дана од дана постављања преднацрта Одлуке на интернет страницу Уреда за ветеринарство БиХ и wеб апликацију е консултације, односно у планираном термину од 11.09.2018. до 26.09.2018. године.

Линк за wеб апликацију је: https://ekonsultacije.gov.ba.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине

Copyright © 2019

Powered by : BitLab