Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

УПУТСТВO О ОРГАНИЗОВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРОТИВ БРУЦЕЛОЗЕ МАЛИХ ПРЕЖИВАРА У 2019. ГОДИНИ

Датум: 06.02.2019.

Овдје можете преузети Упутствo о организовању спровођења вакцинације против бруцелозе малих преживара у 2019. години, којим се претходно Упутство број 02-2-27-20-34-12/18 од 04.06.2018. године, ставља ван снаге.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине

Copyright © 2019

Powered by : BitLab