Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење за (правне) финансијске и административне послове

Кабинет директора

Тим стручних савјетника
Тим стручних сарадника
Одјељење за административно-правне и финансијске послове
Референти за административне, техничке и фасилитацијске послове
 
Љубомир Калаба - директор, 
Тел: +387 33 565 700, 
ljubomir.kalaba@vet.gov.ba
 
Паво Радић - замјеник директора, 
Тел: +387 33 565 702, 
pavo.radic@vet.gov.ba
 
Сејад Мачкић - секретар, 
Тел: +387 33 565 701, 
sejad.mackic@vet.gov.ba
 
Амбра М. Браво - стручни савјетник за међународну сарадњу, 
Тел: +387 33 565 728, 
ambra.bravo@vet.gov.ba
 
Јасмина Матић - стручни сарадник-преводилац, 
Тел: +387 33 565 717, 
jasmina.matic@vet.gov.ba
 
Мирослав Ћајић - стручни савјетник за информационе технологије, 
Тел: +387 33 565 748, 
miroslav.cajic@vet.gov.ba
 
Лана Котур - Мичић - стручни сарадник за односе са јавношћу 
Tel: +387 33 565 729, 
lana.kotur@vet.gov.ba
 
Мирослав Вукадин - референт за сервисирање опреме - возач 
Tel: +387 33 565 722, 
miroslav.vukadin@vet.gov.ba
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине

Copyright © 2019

Powered by : BitLab